POZNAJMY SIĘ

Moje szkolenia i certyfikaty
Aleksandra Dejewska

Lista ukończonych szkoleń i kursów

 • Wstęp do terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)
 • Zaburzenia, schematy czy typy osobowości, terapia act i cft schematów w praktyce
 • Zastosowanie TSR i terapii eriksonowskiej w pracy z klientem po traumie
 • Racjonalna terapia zachowań
 • Trauma II
 • TSR w obszarze seksualności
 • Kurs dietetyki podstawowy
 • Kurs dietetyki zaawansowany
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach poziom podstawowy
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach poziom zaawansowany
 • Terapia konferencji poziom podstawowy

Superwizuję się u Moniki Lakowskiej, Michała Jasińskiego oraz koleżeńsko u Igora Rotberga, dzięki czemu nieustannie polepszam swój warsztat terapeutyczny.

Aleksandra Dejewska | Moje szkolenia