Dziękujemy

Wiadomość została wysłana
Aleksandra Dejewska

Moja droga od pacjentki do osoby zdrowej była bardzo trudna i wyboista.

Na jej początku znajdują się zaburzenia odżywania spowodowane wieloma czynnikami – trudne relacje z rodzicami i ówczesnym chłopakiem, dramatycznie niska samoocena, ciągła nienawiść wobec siebie.

Na końcu jestem ja – osoba, która przyznała się do swojego problemu i z pomocą innych zaczęła z nim walczyć i wygrała.